PDF Glòria Monclús Ó Avaluació de la comprensió lectora Vol I Proves ACL Ó

La comprensió lectora és una base essencial per a la correcta integració dels coneixements Dominar les habilitats necessàries per comprendre allò ue es llegeix és important per bastir una bona estructura mental per a tota la vida escolar Ja des de ben petits d'ençà ue es comença a llegir descodificació i comprensió han d'anar estretament lligades ja ue l'una i l'altra s'ajuden mútuament A partir de l'anàlisi dels resultats d'auestes proves es pot ajustar la intervenció pedagògica a les necessitats de cada escolar i a les de tot el grup classe en general Reflexions entorn dels inicis de la lectura a l’escola • Proves ACL • Elaboració descripció i anàlisi de les proves • Normes d’aplicació • Correcció i valoració dels resultats • Anàlisi dels ítems fiabilitat i validesa de les puntuacions • Barems • Material per a l’alumnat • Avaluació de la comprensió lectora ACL 1 A ACL 1 BACL 2 • Registre general del grup classeLa comprensió lectora és una base essencial per a la correcta integració dels coneixements Dominar les habilitats necessàries per comprendre allò ue es llegeix és important per bastir una bona estructura mental per a tota la vida escolar Ja des de ben petits d'ençà ue es comença a llegir descodificació i comprensió han d'anar estretament lligades ja ue l'una i l'altra s'ajuden mútuament A partir de l'anàlisi dels resultats d'auestes proves es pot ajustar la intervenció pedagògica a les necessitats de cada escolar i a les de tot el grup classe en general Reflexions entorn dels inicis de la lectura a l’escola • Proves ACL • Elaboració descripció i anàlisi de les proves • Normes d’aplicació • Correcció i valoració dels resultats • Anàlisi dels ítems fiabilitat i validesa de les puntuacions • Barems • Material per a l’alumnat • Avaluació de la comprensió lectora ACL 1 A ACL 1 BACL 2 • Registre general del grup classeLa comprensió lectora és una base essencial per a la correcta integració dels coneixements Dominar les habilitats necessàries per comprendre allò ue es llegeix és important per bastir una bona estructura mental per a tota la vida escolar Ja des de ben petits d'ençà ue es comença a llegir descodificació i comprensió han d'anar estretament lligades ja ue l'una i l'altra s'ajuden mútuament A partir de l'anàlisi dels resultats d'auestes proves es pot ajustar la intervenció pedagògica a les necessitats de cada escolar i a les de tot el grup classe en general Reflexions entorn dels inicis de la lectura a l’escola • Proves ACL • Elaboració descripció i anàlisi de les proves • Normes d’aplicació • Correcció i valoració dels resultats • Anàlisi dels ítems fiabilitat i validesa de les puntuacions • Barems • Material per a l’alumnat • Avaluació de la comprensió lectora ACL 1 A ACL 1 BACL 2 • Registre general del grup classe